چگونه فشار مخزن ذخیره دستگاه تصفیه آب خانگی را اندازه گیری نمود؟

وبلاگ بازدید: 161

زمانی که میخواهید فشار مخزن را اندازه گیری کنید، باید مطمئن شوید که مخزن خالی است. به همین دلیل، ابتدا شیر برداشت را باز بگذارید تا آب داخل مخزن کاملاً خالی شود.

پلاستیک جلوی مخزن را جدا کنید تا شیر هوای مخزن دستگاه تصفیه آب خانگی، مشخص شود. سپس با استفاده از یک پمپ بادی لاستیک دوچرخه، هوا را با فشار وارد مخزن کنید تا حدی که آب باقیمانده در مخزن نیز تخلیه شود. مراقب باشید که فشار بیش از حد وارد نکنیم چون باعث صدمه دیدگی بخش داخلی مخزن ذخیره دستگاه تصفیه آب می شود.

پس از تخلیه کامل آب، فشار مخزن را با یک gauge فشار اندازه گیری می کنیم. فشار مخزن حدوداً می بایست بین 7-8 psi باشد. اگر فشار مخزن، پایین تر از این عدد باشد، با پمپ بادی که در اختیار داریم، هوا را با فشار وارد مخزن می کنیم تا فشار مخزن حداکثر به 8 psi برسد.

چاپ